מיקום:    רח' המפלסים 14, קריית אריה, פ"ת

               טל:  9215327-03

           

Address:   IIT - IMAGE Information Technologies Ltd. 14, Hamefalsim St.,            Kiryat Arie, Petah-Tikva, Israel

Mailing Address:     P.O.Box 10244, Petah-Tikva, Israel 49222